Personnel

Personnel

Personnel

23

Thai Viet furniture

Personnel image Thai Viet
Nguyễn Hữu Thái

Nguyễn Hữu Thái

Giám Đốc

Nguyễn Hữu Long

Nguyễn Hữu Long

Quản Đốc

Tài Chính - Kế Toán

Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thị Thủy

Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Thị Trang

Nguyễn Văn Kiều

Nguyễn Văn Kiều

Phòng Kinh Doanh

NGUYỄN VĂN A

NGUYỄN VĂN A

Cao Việt Hà

Cao Việt Hà

Hoàng Đình Tuấn Vũ

Hoàng Đình Tuấn Vũ

Interior Design - Thiết Kế Nội Thất

Trần Ngọc Bích Viễn

Trần Ngọc Bích Viễn

Trần Minh Tâm

Trần Minh Tâm

Nguyễn Oanh Oanh

Nguyễn Oanh Oanh

Trần Lê Trọng Tài

Trần Lê Trọng Tài

Giám Sát Thi Công

Võ Quốc Chung

Võ Quốc Chung

Huỳnh Xuân Kỳ

Huỳnh Xuân Kỳ

Phạm Văn To

Phạm Văn To

Hồ Viết Hoàng

Hồ Viết Hoàng

Technical - Kỹ Thuật

Đỗ Hoàng

Đỗ Hoàng

Tạ Ngọc Đẳng

Tạ Ngọc Đẳng

Hoàng Minh Đức

Hoàng Minh Đức

Trần Trung

Trần Trung